logo Phoenix World

Mentaal Mediumschap

Ervaring met de Spirituele Wereld

Mediums zijn gewone mensen die door ontwikkeling hun natuurlijk vermogen tot waarnemen dusdanig hebben ontwikkeld dat ze kunnen communiceren met mensen die overleden zijn. Iedereen is in staat om een ervaring te hebben met de Spirituele Wereld.

Mentaal mediumschap is een vorm van mediumschap waarbij een medium de eigen vibratie zodanig omhoog brengt dat deze contact maakt met de vibratie van de Spirituele Wereld, die haar energie wat omlaag brengt. Een mentaal medium ontvangt informatie door middel van zijn of haar innerlijke zintuigen, waaronder we dit kennen als helderzien, helderhoren, heldervoelen, helderweten, helderruiken en helderproeven.

Deze informatie is voor anderen niet waarneembaar en dus subjectief. Juist daarom is het bij mentaal mediumschap zo belangrijk dat het medium met sterk bewijs komt dat er contact is met een overledene. Specifieke bewijzen zijn bijvoorbeeld de manier van overlijden, de relatie met de cliënt, informatie over werk en hobby’s van de overledene en gedeelde herinneringen van overledene en cliënt, maar ook de voelbare aanwezigheid van de overleden dierbare brengen behoort tot bewijs.

Perceptie en trance

Dit type mediumschap is het meest voorkomend en kan worden opgesplitst in twee aspecten: perceptie en trance. Onder perceptie valt het vermogen van een medium om beelden, geluid, geur en gevoelens waar te nemen, zoals hierboven beschreven en is dus een actieve vorm. Een privé-consult of demonstratie mediumschap is hiervan een goed voorbeeld. Trance mediumschap valt ook onder mentaal mediumschap, maar is een passieve staat en meer hierover kun je vinden op "Trance mediumschap".

Estelle Roberts

Gordon Higginson

Albert Best

Leonora Piper

Bijwonen van Demonstraties

Phoenix World biedt je mogelijkheden tot het bijwonen van demonstraties mediumschap en het ontwikkelen en ontdekken van je eigen mediumschap. Mediumschap brengt je vooral meer in contact met jezelf, jouw ziel en dat wat jij in deze wereld mag en kan uitdragen. Het is dus een prachtige manier om dichter bij jezelf te komen! Je hoeft geen ambitie te hebben tot medium om deze prachtige ontwikkeling te verkennen en te verdiepen! Meer informatie hierover vindt je onder het kopje "Ontwikkeling".

Phoenixworld

info@phoenixworld.nl